Toate drepturile rezervate

Textele, imaginile, grafica, sunetul, animația și videoclipurile sunt drepturile de autor ale Resortului Serenity și sunt protejate de lege pentru drepturille de autor și proprietate intelectuală. Acestea nu pot fi copiate pentru utilizare comercială sau distribuție și nici nu pot fi modificate sau repostate pe alte site-uri.Utilizarea oricăror elemente enumerate mai sus fără acordul Resortului Serenity va fi pedepsită conform legii.

All rights reserved

All text, images, graphics, sound, animationand video are Serenity Resort full ownership copyright and are protected by law for copyright and intellectual property. They may not be copied for commercial use or distribution, nor may be modified or reposted to other sites.

Use of any items listed above without ourconsent shall be punished according to law.